Ενημέρωση από την προβολή της «Λύσσας»

Η  προβολή της αντιεμπορευματικής και αυτοοργανωμένης ταινίας «Λύσσα» έγινε στο οικειοποιημένο κτίριο του πρώην στρατοπέδου Π.Μελά και πλαισιώθηκε από περισσότερα από 150 άτομα.  Σε ένα χώρο που βαρύνεται από την ιστορία και γι’ αυτό  πλήρως αρμονισμένο με το θέμα της ταινίας για την ιστορική μνήμη, έγινε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τις συνθήκες παραγωγής της ταινίας, αλλά και για το κινηματογραφικό περιέχομενό της.  Ευχαριστούμε τα παιδιά Lyssa crew και +Τεχνία- για τη συμμετοχή και συνεργασία.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Advertisements