Ούτε μια ώρα στο στρατό: συζήτηση με ολικούς αρνητές στράτευσης

Εκδήλωση -συζήτηση το Σάββατο στο πρώην στρατόπεδο Π.Μελά με ολικούς αρνητές στράτευσης: -ο καταπιεστικός μηχανισμός που λέγεται στρατός -η ανώνυμη εταιρεία «ελληνικός στρατός» -ο αγώνας των ολικών αρνητών -μαρτυρία αντιρρησία που φυλακίστηκε στο πρώην στρατόπεδο   Advertisements